Anmäl dig nu

27 mars 08:45 - 12:00Science Park Gotland

Idéer hitåt! 


Välkommen att delta i en utvecklande workshop där vi tillsammans sätter planen för framtidens hållbara besök på Gotland! 

Gotland ska vara norra Europas mest attraktiva resmål och känt som ett hållbart resmål senast 2027 enligt den gemensamma besöksnäringsstrategi som tagits fram av aktörer inom besöksnäringen och Region Gotland. 

Uppsala universitet driver sedan en tid tillbaka ett projekt som tittar på hur vi kan få kryssningsturister att frivilligt göra mer hållbara val när de besöker Gotland (nudging). 

Nu bjuder Uppsala universitet och Science Park Gotland in till en spännande och öppen workshop som syftar till att ta fram konkreta förslag för hur framtidens hållbara kryssningsbesök kan se ut. 

Målet är att skapa dokumenterade förslag som går att jobba vidare med när dagen är över. Vi strävar efter att deltagarna har olika infallsvinklar så du behöver inte ha några förkunskaper eller förbereda något. 

Reservera din plats redan nu, begränsat antal deltagare! Observera att evenemanget är kostnadsfritt. 

Varmt välkommen önskar alla involverade i projektet Mellan kartan och besökarens upplevelse Uppsala universitet , tillsammans med Science Park Gotland

Organiserat av

Uppsala universitet Campus Gotland